Hotline: +84-02583875078 - 096.6070.595 - 0914.070.595 - Liên Hệ

Triệt Lông

66

Wax mặt

350.000đ

30’

67

Râu mép

150.000đ

10’

68

Nách

230.000đ

15’

69

Nguyên Tay

400.000đ

30’

70

Nửa tay

300.000đ

15’

71

Nguyên chân

630.000đ

60’

72

Nửa chân

500.000đ

45’

73

Wax bikini

330.000đ

30’