Hotline: +84-02583875078 - 096.6070.595 - 0914.070.595 - Liên Hệ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN BĂNG CÔNG NGHỆ MỚI “ E-LIGHT”


141

Triệt nguyên chân

3.000.000đ 

45’

142

Triệt nửa chân

2.000.000đ

30’

143

Triệt nguyên tay

2.500.000đ

30’

144

Triệt nửa tay

1.500.000đ

15’

145

Triệt bikini

1.000.000đ

15’

146

Triệt  nách

1.000.000đ

15’

147

Triệt mặt

1.000.000đ

15’

148

Triệt râu mép

   300.000đ

  5’