Hotline: +84-02583875078 - 096.6070.595 - 0914.070.595 - Liên Hệ

Triệt lông vĩnh viễn máy laser ‘ELLE’

74

Triêt lông  mặt

2.500.000đ

45’

75

Triệt ria mép

1.000.000đ

15’

76

Triệt  nách

2.000.000đ

30’

77

Triệt nguyên tay

3.000.000đ

60’

78

Triệt nửa tay

2.000.000đ

45’

79

Triệt nguyên chân

4.000.000đ

90’

80

Triệt nữa chân

2.500.000đ

45’

81

Triệt bikini

1.500.000đ

30’