Hotline: +84-058-351.6569 - 096.6070.595 - 0914.070.595 - Liên Hệ

Xăm 4D

82

Xăm môi

4.000.000đ

60’

83

Phun môi

4.000.000đ

60’

84

Phun mắt 2 mí

2.000.000đ

60’

85

Xăm mày

2.000.000đ

45’

86

Phun mày

2.000.000đ

45’

87

Thêu mày

2.000.000đ

45’

88

Phun hồng nhủ hoa đẹp tự nhiên

5.000.000đ

60’

89

Chỉnh sửa mày hư, lem, xanh , đỏ, bằng máy lazer

5.000.000đ

90’

90

Nối dài mi

500.000đ

60’